دبیر کل کمیته تحقیقات دانشجویی: امیرمحمد ناظری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی: دکتر داود کلانتر نیستانکی

*اسامی شورای پژوهشی:

اسامی اعضای هیئت علمی(شورای پژوهشی)

1.دکتر حسین فلاح

2.دکتر آرمیتا شاه اسماعیلی

3.دکتر سجاد زارع

4.دکتر سعید احمدزاده

5. دکتر داود کلانتر نیستانکی      

6. دکتر اسماء صابر ماهانی
7. دکتر ملوک ترابی
8. دکتر فیروزه میرزایی
9. دکتر مه لقا دهقان اناری
10. دکتر احمد فاطمی
11.دکتر حمیدرضا رحیمی

اسامی دانشجویان(شورای پژوهشی)

1.ام سلیمه رودی                               

2.بیداله شاهوزهی                               

3.احمد علینقی لنگری                        

4. سبا فولادی

5. هما کامیابی

6.محمد رضا  کنده کار قهرمان          

7.مرضیه محمودی
8. زهرا اکبری
9. داود حسنوند
10.آرزو عزیزی
11. امیرحسین رضایی
12. محمد پیروزان
13. مهشید مبلغ ناصری
14. ابوالفضل یاری
15. مخلص باطنی
16. حسان عارفی
17. امیرهاشم امینی زاده
18. اشکان فریدی
19. حجت جهانشاهی
20. الناز فلاحیان سیچانی
21. محدثه قنبری
22. زهره قنبری
23. حلیمه کمشکی
24. سبحان محمدی
25. ریحانه رضایی
26. ریحانه خواجه