1. برگزاری کارگاه " تبیین آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان و دانش آموختگان" باهمکاری بنیاد ملی نخبگان استان کرمان

2.برگزاری کارگاه " آشنایی با طب و داروسازی سنتی" با همکاری دانشکده طب سنتی

3. برگزاری کارگاه "فناوری نانو در داروسازی"

4.ژورنال کلاب با موضوع نانوتکنولوژی

5.برگزاری سری کارگاههای هدفمند" جستجو و پروپوزال نویسی" در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی