ليست همایش های ۱۳۹۴

۲۵ الی ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ - اولين كنگره استراتژی های پيشگيری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بيمار

۱ الی ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - كنگره بين المللی تروما

۱ الی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهارمين كنگره جراحی های كم تهاجمی و چاقی

۲ الی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - سيزدهمين كنگره كشوری ارتقاء كيفيت خدمات آزمایشگاهی تشخيص پزشکی

۷ الی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ششمين كنگره بينالمللی علوم شناختی

۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - پنجمين كنگره راینولوژی و جراحی پلاستيک صورت خاورميانه

۱۵ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - پنجمين كنگره انجمن روانشناسی ایران

۱۵ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - سی و یکمين كنگره رادیولوژی ایران

۱۵ الی ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - بيست و ششمين كنگره ساليانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

۱۶ الی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - دهمين كنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق كشور

۲۱ الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهارمين همایش روان پزشکی فرهنگی اجتماعی

۲۱ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - كنگره بين المللی خون، بيماری ها و كاربردهای بالينی آن

۲۲ الی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهارمين كنگره ملی گياهان دارویی

۲۲ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - سيزدهمين كنگره سم شناسی و مسموميتهای ایران

۲۲ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - هفتمين كنگره بين المللی روان پزشکی كودک و نوجوان

۲۳ الی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - دوازدهمين همایش انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران

۲۹ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهاردهمين كنگره شنوایی شناسی ایران

۳۰ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهارمين كنگره بين المللی سلامت زنان

۳۰ الی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - اولين همایش فناوریهای همگرا در پزشکی و سلامت

۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴ - نهمين كنگره ملی انگل شناسی و بيماری های انگلی ایران

اردیبهشت ۱۳۹۴ - بيست و سومين كنگره سالانه انجمن جراحان كودكان ایران

اردیبهشت ۱۳۹۴ - بيست و سومين سمينار ساليانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز

اردیبهشت ۱۳۹۴ - اولين كنگره بين المللی چشم پزشکی اطفال و استرابيسم

اردیبهشت ۱۳۹۴ - سومين كنگره ملی تحقيقات كيفی در علوم سلامت

اردیبهشت ۱۳۹۴ - چهارمين همایش كشوری پژوهش در توسعه سلامت

۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۴ - اولين كنگره بين المللی جنين شناسی و بيولوژی توليد مثل

۶ الی ۷ خرداد ۱۳۹۴ - دومين كنگره بين المللی ایدز، زنان و كودكان

۲۸ الی ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ششمين كنگره بين المللی هپاتيت تهران

بهار ۱۳۹۳ - كنگره ساليانه تروما مركز تحقيقات تروما یزد

۱۶ الی ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ - بيست و دومين كنگره فيزیولوژی و فارماكولوژی ایران

۱۴ الی ۱۶ مهر ۱۳۹۴ - اولين كنگره سراسری موج سوم رفتاردرمانی شناختی

۲۰ الی ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - هفتمين كنگره بين المللی بيماریهای ریوی، مراقبت های ویژه و سل

۲۷ الی ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - چهارمين كنگره بين المللی قارچ شناسی پزشکی ایران

آذرماه

2 الی 4 آذرماه- دومین همایش سالیانه عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

3 الی 6 آذرماه- پانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

4 الی 6 آذرماه – بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران

4 الی 6 آذرماه- دومین همایش درمان های غیردارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان

4  الی 6 آذرماه – بیست و ششمین کنگره سالیانه انستیتو کانسر ایران

5 آذرماه-اولین سمپوزیوم بیولوژی اسپرم

5 الی 6 آذرماه- سمینار بین المللی تازه های بیماری های کودکان و نوزادان

6 الی 8 آذرماه- هفدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه

6 الی 8 آذرماه- سومین همایش سالینه اندوسکوپی

8 الی 9 آذرماه- پنجمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

14 الی 15 آذرماه-سومین سمینار میان دوره ای جامعه جراحان ایران شاخه قزوین

23 الی 26 آذرماه -  بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

24 الی 27 آذرماه- یازدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

24 الی 26 آذرماه-اولین کنگره علوم اعصاب شناختی و استعداد یابی

25 آذرماه-سومین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی بابل

25 آذرماه-اولین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی

25 الی 27 آذرماه – پنجمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران

25 الی 27 آذرماه – دومین کنگره بین المللی ایدز زنان و کودکان

25 الی 27 آذرماه – بیست و چهارمین همایش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25 الی 27 آذرماه-سومین همایش تخصصی پزشکی ورزش

25 الی 27 آذرماه- نهمین همایش نوروژنتیک ایران

25 الی 27 آذرماه-  ششمین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شمال کشور

26 آذرماه-دومین کنگره پژوهش های کاربردی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان

28 آذر الی 2 در ماه- بیست و چهارمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

30 آذر الی 3 دی ماه –چهاردهمین همایش علوم دارویی ایران

دی ماه 1394

2 الی4 دی ماه- چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

2 الی 4 دی ماه- ششمین کنگره خانواده و سلامت جنسی

2 الی 4 دی ماه- پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی

2 الی 4 دی ماه- هشتمین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

2 الی 4 دی ماه- دومین سمینار تازه های جراح پلاستیک صورت و بینی

2 الی 4 دی ماه- همایش تازه‌های بیماری‌های گلومرولی

3 دی ماه- چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی سلامت

3 الی4 دی ماه- اولین کنگره ملی علوم بهداشتی کشور

6 الی 7 دی ماه- سمینار بین المللی پزشک خانواده

9 الی 11 دی ماه- پانزدهمین کنگره سالانه انجمن متخصصین پوست ایران

9 الی 11 دی ماه- سومین کنفرانس تجویز و مصرف منطقی مکمل‌ها

10 دی ماه- دومین همایش سالانه پیشگیری و درمان سرطان

15 الی 17 دی ماه- کنگره واکاوی آموزش پرستاری در ایران

16 الی 18 دی ماه- هفتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

22 الی 24 دی ماه- هشتمین همایش سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

24 الی 26 دی ماه- کنگره سالانه پرستاری پیوند

24 الی 26 دی ماه- سومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره کشوری سلول‌های بنیادی

30 دی الی 2 بهمن ماه- دوازدهمین کنگره بین المللی صرع

30 دی الی 2 بهمن ماه- نهمین کنگره بین المللی جراحی پلاستیک زیبایی

30 دی الی 2 بهمن ماه- دومین کنگره انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران

30 دی الی 2 بهمن ماه- چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش بیمار

بهمن1394


1 بهمن- اولین همایش کشوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در چشم پزشکی

1 الی 2 بهمن- دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماری های قلب و عروق

6 الی 9 بهمن- چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

6 الی 9 بهمن- چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری

7 الی 9 بهمن- کنگره تازه های لیزر پزشکی

13 الی 15 بهمن- هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

14 الی 16 بهمن- نوزدهمین کنگره سالانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

14 الی 16 بهمن- یازدهمین کنگره انجمن علمی تغذیه کودکان

14 الی 16 بهمن- چهارمین کنگره ملی طب درد در کودکان

14 الی 16 بهمن- نخستین کنگره بین المللی مدیریت درد در سرطان

14 الی 16 بهمن- پانزدهمین همایش مغز و اعصاب کودکان

14 الی 16 بهمن- اولین کنگره ملی طب فراگیر در سرطان: طب مکمل و طب رایج، همگرایی و هم افزایی

 17 الی 19 بهمن- هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

18 الی20 بهمن- سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

20 الی 22 بهمن- دومین کنگره سراسری اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

24 الی 26 بهمن- هفتمین همایش سراسری طب کار و بیماری های شغلی

27 الی 30 بهمن-  اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی

27 الی 30 بهمن-  چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان فک و صورت ایران

28 الی30 بهمن- یازدهمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات و گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

28 الی 29 بهمن- اولین سمینار شیمی دارویی ایران

30 بهمن الی 2 اسفند- دومین همایش جراحی و دوره آموزشی آندوسکوپیک قاعده جمجمهاسفند 94

2 الی 3 اسفند- دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

4 الی 6 اسفند- اولین کنگره ملی علوم حرکت بالینی

5 الی 6 اسفند- پنجمین همایش کشوری سوختگی

5 الی 6 اسفند- دومين کنگره سالیانه دانشجویی کاربرد بهینه تکنیک ها و روش های تصویربرداری پزشکی در تشخیص و درمان

5 الی 7 اسفند- نهمين كنگره انجمن جراحان مفصل ران ايران

5 الی 7 اسفند- کنگره بین المللی پوست شیراز

5 الی 7 اسفند- یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان

5 الی 7 اسفند- اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی انتریک پاتوژن

6 الی 7 اسفند- کنگره غذا و سلامت

6 الی 7 اسفند- پنجمین همایش ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

6 الی 7 اسفند- اولين سمينار كانسرهاي گوارش بيمارستان فيروزگر

10 الی 11 اسفند- اولین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی جنوب غرب کشور

10 الی 11 اسفند- همایش بین المللی استرس و بیماری‌های روانی

11 الی 13 اسفند- اولین همایش شیمی زیست فناوری

11 الی 13 اسفند- اولین کنگره پرستاری، مامایی و پیراپزشکی: تحول نظام سلامت

11 الی 14 اسفند- چهارمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران

11 الی 14 اسفند- چهارمین کنگره انجمن پرستاران قلب ایران

12 الی 14 اسفند- همایش ملی طب و داروسازی سنتی ایرانی

12 الی 14 اسفند- بیست و یکمبن کنگره سراسری انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران

13 الی 14 اسفند- اولین کنگره ملی دانشجویان پارامدیکال کشور

13 الی 14 اسفند- ششمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران

16 الی 17 اسفند- دومین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

18 الی 20 اسفند- اولین همایش ملی میکرو فلوئیدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسیهمایش های سال 1395


فروردین 95

25الی 27 فروردین- یازدهمین کنگره سالیانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران

25 الی 27 فروردین- ششمین کنگره راینولوژی و جراحی پلاستیک صورت خاورمیانه

26 فروردین- نخستین همایش ملی کاربرد مدل های حیوانی در پژوهش های تجربی پزشکی

29 فروردین الی 3 اردیبهشت- پنجمین سمپوزیوم فدراسیون جهانی انجمن های جراحان مغز و اعصاب

31 فروردین الی 3 اردیبهشت- نهمین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی

31 فروردین الی 2 اردیبهشت- اولین کنگره بین المللی بیماریهای تنفسی نوزادان

29 فروردین الی 3 اردیبهشت- هفتمین کنگره بین المللی جراحی مغز و اعصاب