دبیران کمیته های اقماری کمیته تحقیقات دانشجویی کرمان :

دانشکده بهداشت : جاسم زارعی

 دانشکده پزشکی : محمد رسول جلالی فر

 دانشکده پیراپزشکی: فاطمه زارعی

 دانشکده داروسازی : فاطمه مهرابی

 دانشکده دندانپزشکی : احسان  ایرانمنش

دانشکده پرستاری  ومامایی : ساره ابراهیمی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی : عرفان لاریجانی