باسلام 

با آرزوي توفیق روزافزون براي تمامی دانشجویان داوطلب ورود به اولین دورهي MPH ویژه "دانشجویان دکتري عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان"، اسامی 35 تن از دانشجویان پذیرفته شده به شرح ذیل اعلام میگردد. 

لازم به ذکر است محاسبه امتیازات دانشجویان براساس معدل کل، نمره علوم پایه و امتیاز مصاحبه حضوري بوده است.

1 .امیرحسین سرایانی بافقی
2 .الناز فلاحیان سیچانی
3 .یگانه نادري
4 .بشري شاهمرادي
5 .امیرمحمد ناظري
6 .صباالسادات آیت اللهی موسوي
7 .محمد پیروزان
8 .محدثه شیوخی
9 .محمدامین رئیسی استبرق
10 .پریناز امیري مقدم
11 .شکوه ارجمند
12 .فاطمه مهرابی
13 .انیس اشرف زاده
14 .الهام اکبري
15 .امیرحسن صباغ ملاحسین
16 .مرضیه محمودي زرندي
17 .احمد علینقی لنگري
18 .علی خسروي
19 .امیررضا مباشر زاده ماهانی
20 .اسماعیل محمدي
 21 .علی جهرمی علی آباد
22 .مهران ایلاقی حسینی
23 .عادل سلطانی زاده
24 .مژده یوسفی سروشک
25 .دل آرام طهمورسی
26 .محمود امیري
27 .محمد رضایی زاده روکرد
28 .سحر افضلی خارکوئی
29 .رضا صبوري املشی
30 .آرمان خواجویی
31 .امیررضا کلانتري کیا
32 .امیرهاشم امینی زاده
33 .علی لنگرودي
34 .محیا ایرانمنش
35 .مهلا عباس زاده


دکتر داود کلانتر نیستانکی 
دبیر اجرایی اولین دوره MPH