مدیر سیستم
  آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعداد درخشان مربوط به دوره MPH
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/10/21
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

اساتید ارجمند همکار گروه MPH
دانشجویان محترم MD/MPH
با سلام و احترام
آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان مصوب شورای آموزشی پزشکی و تخصصی وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اختصاص هفت امتیاز آموزشی جهت مدرک MPH برای دانش آموختگان MD/MPH را به پیوست ملاحظه فرمایید.

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل استعداد درخشان مربوط به دوره MPH